FP2: Heeft wetenschap religie nodig?

Faraday Paper

De wetenschap maakt vaak een onaantastbare indruk, en religieus geloof lijkt af te nemen naarmate wetenschappelijke kennis toeneemt. Maar laat de wetenschap echt geen ruimte voor goddelijk handelen of verwerkelijking van een goddelijk plan? Of heeft de wetenschap misschien juist een rechtvaardiging van religieuze aard nodig?

Laatste nieuws

Creationisten VS komen samen op Ori...

Nieuws

Eind juli vindt in Colorado Springs het jaarlijkse congres van de Creation Biology Society plaats, Origens2014.

 

Hoger onderwijs niet nadelig voor g...

Nieuws

Christelijke jongeren die hoger onderwijs volgen zeggen het geloof minder vaak vaarwel dan lager opgeleide leeftijdgenoten.

 

Aanzet voor een theologie van evolu...

Nieuws

Godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes heeft op zijn website een eerste aanzet gegeven tot een theologie van evolutie.

 

Laatste opinie

Feyerabend over rationaliteit en we...

Opinie

Mopperen

Natuurkundigen hebben wel eens de neiging om te mopperen op filosofen [1]. Geheel onbegrijpelijk is dat niet, want filosofen hebben weinig ontzag voor deze wetenschappers. Het past in de filosofische traditie om grondig te twijfelen aan de kracht van het menselijke verstand en aan het uiteindelijke welslagen van het fundamentele onderzoek naar de werkelijkheid.

Answers in Genesis: geloof, gebasee...

Opinie

Creationisme en geloofsbelijdenis

Iedereen die zich verdiept heeft in het zogenaamde wetenschappelijk creationisme is ongetwijfeld de Amerikaanse groep of website Answers in Genesis (AiG) tegengekomen. Deze groep voert een heleboel argumenten aan die erop zouden wijzen dat de geschiedenis van de Aarde en de ontwikkeling van het leven en de mens overeenkomt met wat er letterlijk in de Bijbel lijkt te staan, dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is en dat er nooit evolutie heeft plaatsgevonden.

"Daarover moet zij zwijgen" De gren...

Opinie

Recentelijk werd op deze site een aantal vertaalde Faraday-papers (1, John Polkinghorne; en 2, Denis Alexander) en een artikel van Tim Keller geplaatst over de verhouding tussen geloof/religie en natuurwetenschap.

 

Laatste media

Debat ‘God in het publieke domein’...

Video

Mag God zijn gezicht laten zien op de school van je kinderen, op je werk of zelfs op straat? Religie in de publieke ruimte: is dat taboe of juist noodzaak? Daarover ging  het debat ‘God in het publieke domein,’ dat de PThU Amsterdam op maandagavond 19 mei organiseerde. Hierboven kunt u de video-opnames bekijken.

Beatrice de Graaf: Ik ben gelovig e...

 

Video

 

In deze video geeft terrorismedeskundige Beatrice de Graaf antwoord op de vraag 'Bestaat een christenhistoricus?' De Graaf ervaart geen spanning tussen geloof en wetenschap: "Ik ben gelovig en historicus. Die  twee staan in vruchtbaar verband met elkaar." Ook ervaart zij dat haar historische werk beter is geworden door haar geloof in God.

 

Beatrice de Graaf: Het begint bij i...

Video

Terrorismedeskundige Beatrice de Graaf geeft antwoord op de vraag 'Heb je sympathie voor beulen en terroristen?'