maandag 30 maart 2015 15:17 door Stefan Paas

Atheïsme, religie en hun gevolgen

Opinie

Discussies tussen gelovigen en atheïsten verlopen vaak volgens een vast patroon. Haast onvermijdelijk komt op een gegeven moment ter sprake dat religie kwalijke gevolgen heeft (kruistochten, enzovoort). Even onvermijdelijk volgt de reactie: atheïsme heeft zich ook niet van z’n beste kant laten zien (Stalin, enzovoort).

Laatste nieuws

Weerstand tegen evolutietheorie

Nieuws

Een classis van de Canadian Reformed Churches wil de Nederlandse geloofsbelijdenis aanpassen om acceptatie van evolutie te voorkomen. Ook de voorzitter van de Gereformeerde Bond wil een dam opwerpen.

 

Schepping en Tora

Nieuws

Hoe verhoudt de Tora zich tot de schepping? Daarover schreef Bart Wallet, onderzoeker joodse studies aan de UvA, een column.

 

31 maart: debat bestaat God wel/nie...

Nieuws

Een verkennend debat over zin en onzin van argumenten voor het bestaan van God. Met Emanuel Rutten, Jeroen de Ridder, Franca Treur en Huub Oosterhuis. Onder leiding van Wilfred Scholten.

 

Laatste opinie

Atheïsme, religie en hun gevolgen

Opinie

Discussies tussen gelovigen en atheïsten verlopen vaak volgens een vast patroon. Haast onvermijdelijk komt op een gegeven moment ter sprake dat religie kwalijke gevolgen heeft (kruistochten, enzovoort). Even onvermijdelijk volgt de reactie: atheïsme heeft zich ook niet van z’n beste kant laten zien (Stalin, enzovoort).

Redelijke argumenten voor atheïsme?...

Opinie

Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd worden. Ook als dit wezen niet algoed, almachtig of alwetend zou zijn. En ook als dit wezen niets te maken heeft met één van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme. Nu is een atheïst ervan overtuigd dat er geen God is. Hij (het is meestal een ‘hij’) meent dus eveneens dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Gisteren, vandaag, morgen - Medisch...

Opinie

In de afgelopen maanden is er in Groot-Brittannië hevig gediscussieerd over een nieuwe medische techniek: drie-ouder-IVF. Hierbij wordt een deel van het mitochondriale DNA van de moeder vervangen door DNA van een andere vrouw, om zo de kans op een gezond kind te vergroten. De techniek is bedoeld om vrouwen die een ernstige erfelijke aandoening met zich meedragen, een aandoening die onverhoopt wordt overgedragen aan het kind, toch in staat te stellen een gezond kind te krijgen.

Laatste media

Beatrice de Graaf: Meest aangrijpen...

 

Video

In deze video geeft terrorismedeskundige Beatrice de Graaf antwoord op de vraag 'Welk onderzoek heeft je het meest aangegrepen?' Beatrice schreef diverse biografieën van terroristen. In deze video vertelt ze wat dit persoonlijk met haar doet.

 

Beatrice de Graaf: Gods hand in de...

 

Video

Kun je als historicus ook Gods hand in de geschiedenis duiden en het evangelie laten doorklinken in je werk? In Nederland speelt dit debat niet echt, maar Beatrice de Graaf volgt wel de discussie in de VS. Ze deelt haar gedachten hierover.

Debat ‘God in het publieke domein’...

Video

Mag God zijn gezicht laten zien op de school van je kinderen, op je werk of zelfs op straat? Religie in de publieke ruimte: is dat taboe of juist noodzaak? Daarover ging  het debat ‘God in het publieke domein,’ dat de PThU Amsterdam op maandagavond 19 mei organiseerde. Hierboven kunt u de video-opnames bekijken.