vrijdag 17 juli 2015 13:23 door Tom Uytterhoeven

De vijfde weg in pauselijke encycliek Laudato si

Opinie

Je kon er niet aan ontsnappen, als je de sociale media een beetje volgde: paus Franciscus publiceerde een encycliek. 'Laudato si' werd op voorhand al druk becommentarieerd. Ik kan mij vergissen, maar volgens mij was het de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat een groep Amerikaanse katholieken openlijk in Rome ging lobbyen om de paus ervoor te behoeden teveel naar wetenschappers te luisteren. En het is zeker de eerste maal dat de tekst van een encycliek, ondanks alle afspraken met de pers, vooraf uitlekte.

Laatste nieuws

Open brief Karl Giberson aan Nazare...

Nieuws

Natuurkundige Karl Giberson vindt dat academische instituten, opgericht vanuit de kerk van de Nazarener, moeten stoppen met een ‘heksenjacht’ naar docenten die afwijkende standpunten hebben over geloof en wetenschap.

 

Zout naar Amerika

Nieuws

De oorsprong van de immense zoutlagen die begraven liggen onder kilometers dikke lagen sedimentair gesteente blijft boeien.

 

Verslag conferentie Evolution and C...

Nieuws

Onlangs vond de slotconferentie van het BioLogosprogramma ‘Evolution and Christian Faith’ plaats in Grand Rapids, VS.

 

Laatste opinie

De vijfde weg in pauselijke encycli...

Opinie

Je kon er niet aan ontsnappen, als je de sociale media een beetje volgde: paus Franciscus publiceerde een encycliek. 'Laudato si' werd op voorhand al druk becommentarieerd. Ik kan mij vergissen, maar volgens mij was het de eerste keer in de kerkgeschiedenis dat een groep Amerikaanse katholieken openlijk in Rome ging lobbyen om de paus ervoor te behoeden teveel naar wetenschappers te luisteren. En het is zeker de eerste maal dat de tekst van een encycliek, ondanks alle afspraken met de pers, vooraf uitlekte.

Meer over spinnen, bijen en de mora...

Opinie

Als je een potentiële bijenkoningin was geweest had je geen kwaad gezien in het afmaken van je zussen, de andere potentiële koninginnen. Kun je uit zulke overwegingen concluderen dat er geen objectieve moraal bestaat, geen objectieve feiten over goed en kwaad? Een tijdje geleden vertelde ik hier waarom ik geloof van niet. Toen schreef ik ook dat ik later nog eens op dit onderwerp zou terugkomen en die belofte wil ik nu inlossen.

'Hier wijst de taal ons zelf de weg...

Opinie

“Determinatio negatio est”, stelde Spinoza in zijn brief aan Jarig Jelles van 2 juni 1674. Hij lijkt te stellen dat alles wat bestaat (positief gedetermineerd of bepaald is) voor zijn bestaan steeds ook het bestaan van zijn tegengestelde (negatie) vereist. Zo opgevat is genoemde stelling een uitdrukking van de intuïtie dat al het bestaande een contrast benodigd: geen licht zonder donker, geen lichtheid zonder zwaarte. Het is ook de voorafschaduwing van Hegels latere dialectische methode waarbij elk ding altijd al naar het bestaan van zijn tegendeel verwijst.

Laatste media

Beatrice de Graaf: Meest aangrijpen...

 

Video

In deze video geeft terrorismedeskundige Beatrice de Graaf antwoord op de vraag 'Welk onderzoek heeft je het meest aangegrepen?' Beatrice schreef diverse biografieën van terroristen. In deze video vertelt ze wat dit persoonlijk met haar doet.

 

Beatrice de Graaf: Gods hand in de...

 

Video

Kun je als historicus ook Gods hand in de geschiedenis duiden en het evangelie laten doorklinken in je werk? In Nederland speelt dit debat niet echt, maar Beatrice de Graaf volgt wel de discussie in de VS. Ze deelt haar gedachten hierover.

Debat ‘God in het publieke domein’...

Video

Mag God zijn gezicht laten zien op de school van je kinderen, op je werk of zelfs op straat? Religie in de publieke ruimte: is dat taboe of juist noodzaak? Daarover ging  het debat ‘God in het publieke domein,’ dat de PThU Amsterdam op maandagavond 19 mei organiseerde. Hierboven kunt u de video-opnames bekijken.