maandag 06 april 2015 14:27 door Jeroen de Ridder

Wat verhalen weten

Opinie

Een discussie is een mooie aanleiding voor zelfonderzoek, zeker als je discussiepartners er heel andere opvattingen op na houden dan jij zelf. Zo zat ik na het debat met Franca Treur en Huub Oosterhuis, dat onlangs plaatsvond in De Rode Hoed, na te denken over de vraag waarom verhalen en poëzie zich voor veel mensen beter lijken te verdragen met religieus geloof dan rationele argumenten. Waarom kan een beeld van ‘de steppe die zal drinken, bloeien, lachen en juichen’ mensen nieuwe hoop geven waar ze hun schouders ophalen over het bestaan van een eerste oorzaak?

Laatste nieuws

Historisch bewijs voor Exodus, met...

Nieuws

De tekst van het Bijbelboek Exodus bevat passages die geleend lijken te zijn uit de Egyptische literatuur. Dat geeft de tekst historische kracht, maar suggereert ook dat het geen letterlijke geschiedschrijving is.

 

Weerstand tegen evolutietheorie

Nieuws

Een classis van de Canadian Reformed Churches wil de Nederlandse geloofsbelijdenis aanpassen om acceptatie van evolutie te voorkomen. Ook de voorzitter van de Gereformeerde Bond wil een dam opwerpen.

 

Schepping en Tora

Nieuws

Hoe verhoudt de Tora zich tot de schepping? Daarover schreef Bart Wallet, onderzoeker joodse studies aan de UvA, een column.

 

Laatste opinie

Wat verhalen weten

Opinie

Een discussie is een mooie aanleiding voor zelfonderzoek, zeker als je discussiepartners er heel andere opvattingen op na houden dan jij zelf. Zo zat ik na het debat met Franca Treur en Huub Oosterhuis, dat onlangs plaatsvond in De Rode Hoed, na te denken over de vraag waarom verhalen en poëzie zich voor veel mensen beter lijken te verdragen met religieus geloof dan rationele argumenten. Waarom kan een beeld van ‘de steppe die zal drinken, bloeien, lachen en juichen’ mensen nieuwe hoop geven waar ze hun schouders ophalen over het bestaan van een eerste oorzaak?

Atheïsme, religie en hun gevolgen

Opinie

Discussies tussen gelovigen en atheïsten verlopen vaak volgens een vast patroon. Haast onvermijdelijk komt op een gegeven moment ter sprake dat religie kwalijke gevolgen heeft (kruistochten, enzovoort). Even onvermijdelijk volgt de reactie: atheïsme heeft zich ook niet van z’n beste kant laten zien (Stalin, enzovoort).

Redelijke argumenten voor atheïsme?...

Opinie

Als er een bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld, dan kan dat met recht ‘God’ genoemd worden. Ook als dit wezen niet algoed, almachtig of alwetend zou zijn. En ook als dit wezen niets te maken heeft met één van de monotheïstische tradities op aarde, zoals het christendom of het brahmanisme. Nu is een atheïst ervan overtuigd dat er geen God is. Hij (het is meestal een ‘hij’) meent dus eveneens dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Laatste media

Beatrice de Graaf: Meest aangrijpen...

 

Video

In deze video geeft terrorismedeskundige Beatrice de Graaf antwoord op de vraag 'Welk onderzoek heeft je het meest aangegrepen?' Beatrice schreef diverse biografieën van terroristen. In deze video vertelt ze wat dit persoonlijk met haar doet.

 

Beatrice de Graaf: Gods hand in de...

 

Video

Kun je als historicus ook Gods hand in de geschiedenis duiden en het evangelie laten doorklinken in je werk? In Nederland speelt dit debat niet echt, maar Beatrice de Graaf volgt wel de discussie in de VS. Ze deelt haar gedachten hierover.

Debat ‘God in het publieke domein’...

Video

Mag God zijn gezicht laten zien op de school van je kinderen, op je werk of zelfs op straat? Religie in de publieke ruimte: is dat taboe of juist noodzaak? Daarover ging  het debat ‘God in het publieke domein,’ dat de PThU Amsterdam op maandagavond 19 mei organiseerde. Hierboven kunt u de video-opnames bekijken.