Denken, spreken, leven: Op zoek naar pre-Socratische wijsheid

Wat is precies de status van de rede in onze laatmoderne westerse cultuur? Is de hedendaagse mens vooral overgeleverd aan een alles eroderende irrationaliteit of speelt de rede nog altijd een belangrijke rol? En als de rede nog steeds dominant is, gaat het dan om existentieel zinvol en vruchtbaar redegebruik of is er sprake van een onthechte versmalling en ontwortelde verschraling van het menselijke denkvermogen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal ik allereerst ingaan op de voorafgaande vraag wat verstaan moet worden onder zinvol geworteld redegebruik. Wanneer is ons redegebruik vruchtbaar? Ik beantwoord deze voorafgaande vraag door terug te keren naar het begin van de geschiedenis van het gecultiveerde denken in het westen. Ik onderneem een beknopte archeologie of genealogie van de westerse rede. Waar ligt de oorsprong van het weten?

Lees verder in het artikel in de bijlage!

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Met dat laatste ben ik het zeker eens, Egbert. 
  Geloof in een god is en blijft een invulling voor iets wat we niet weten en zeker niet... 22-01-2020 15:12
 • @Andre: [Ik meen dat Landsman zijn redelijkheid echter hier  niet aantoont .]

  Maar dat betreft geen objectieve constatering maar deze is echter sterk  gerelateerd aan je eigen geloofsovertuiging.... 22-01-2020 14:44
 • Andre, jij leest echt wel slecht hoor! Jij vult hier alweer in [Zij weten het niet. Maar jij wel natuurlijk]. 
  Ik zeg niet dat ik weet of de kosmos tot ont-staan is gekomen en of dit... 22-01-2020 14:25
 • Dank Ronald.

  Andre, ik heb je redelijke en heel plausibele bemerkingen gegeven wat betreft het bestaan en eventueel ont-staan van... 22-01-2020 14:17
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  - Maar wetenschappelijk kunnen ze er niets over zeggen . (En jij dus nog minder) - 

  Incorrecte argumentatie. Wellicht is Lieven in... 22-01-2020 13:34
 • Lieven

  "Je moet gewoon zèlf logisch nadenken en niet altijd je heil gaan zoeken bij het denkwerk van andere mensen. Dat zijn ook maar... 22-01-2020 13:20