Schepping, evolutie en gewone gelovigen

Schepping, evolutie en gewone gelovigen
30 nov
2001
"Voor veel gelovigen en ongelovigen spreekt één ding vanzelf: het is voor een orthodox, bijbelgetrouw christen onmogelijk om in evolutie te geloven, in welke vorm dan ook. ‘Nieuwe atheïsten’ zoals Richard Dawkins en creationisten zoals Ken Ham zijn het hierover eens, en zodoende beschouwen steeds meer mensen het ook als vanzelfsprekend. Als je in God gelooft, kun je niet in evolutie geloven. Als je in evolutie gelooft, kun je niet in God geloven."

 

Zo begint de New Yorkse predikant Tim Keller zijn essay 'Schepping, evolutie en gewone gelovigen'. Maar, vraag hij zich vervolgens af, is het echt zo vanzelfsprekend dat scheppingsgeloof en evolutie elkaar wederzijds uitsluiten? Sommige gelovigen menen inderdaad dat scheppingsgeloof en evolutie niet te combineren zijn. Anderen zijn ervan overtuigd dat God evolutie gebruikt heeft. In zijn essay gaat Keller in op de taak die kerkelijke voorgangers zijns inziens hebben in deze discussie en legt hij uit waarom de vraag naar de verhouding tussen schepping en evolutie bij veel gelovigen voor verwarring zorgt. In het bijzonder bespreekt hij drie concrete vragen:

Vraag #1: Als God de evolutie gebruikte om te scheppen, dan kunnen we Genesis 1 niet letterlijk nemen, en als we dat niet kunnen, waarom zouden we dan andere bijbelgedeelten wel letterlijk nemen?

Vraag #2: Als biologische evolutie waar is, betekent dit dan dat we niet anders zijn dan dieren, voortgedreven door onze genen, en dat al onze eigenschappen door natuurlijke selectie kunnen worden verklaard?

Vraag #3: Als biologische evolutie waar is, en er geen historische Adam en Eva geweest zijn, hoe weten we dan waar zonde en lijden vandaan komen?

Het essay van Keller, een vertaling van een essay dat eerder op de website van Biologos verscheen, is hieronder te downloaden als pdf.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Nico,
  Ik heb daar niet zoveel fiducie in omdat het al twee keer fout is gegaan door de schuld van zelfs volmaakt geschapen wezens.

  Vr.  groet,
  Jac
  . 18-12-2018 21:04
 • Gilbert,
  Als de natuur zodanig was geweest dat er geen leven was ontstaan dan zou dat voor niemand een probleem zijn geweest.
  Echter van de... 18-12-2018 20:53
 • Lieven,
  Je zegt: 'Het is onnozel van een 'almachtige' god en 'algoede' god te spreken als die zijn zogenaamde schepselen zo laat ploeteren,... 18-12-2018 20:27
 • Eelco van Kampen zei Naar deze reactie >>>
  Glibert: "in de koolstof- en zuurstofkernen zodanig verschoven dat we geen aanzienlijke hoeveelheid koolstofkernen in het heelal zouden... 18-12-2018 20:23
 • Bert Morriën zei Naar deze reactie >>>
  Gilbert Knuyt, Egbeet,

  Je zou over finetuning kunnen spreken als de natuur zich op een andere wijze had kunnen vormen maar afgezien dat... 18-12-2018 20:12
 • Het is onnozel van een 'almachtige' god en 'algoede' god te spreken als die zijn zogenaamde schepselen zo laat ploeteren, zuchten, zwoegen... 18-12-2018 18:11